Studiedagen flyttad till november men årsmötet genomförs digitalt

På grund av den rådande pandemin av Covid19 så har Svensk socialpolitisk förenings styrelse beslutat att flytta fram studiedagen om bostadspolitik till i november. Arbetsgruppen har lagt ned mycket jobb på att ta fram ett bra program och vi tror att frågan inte kommer att vara mindre aktuell senare i år. I samband med studiedagen …

Studiedagen flyttad till november men årsmötet genomförs digitalt Läs mer »

Bostad för alla eller…

Temat för föreningens studiedag den 26 maj är bostadspolitik! Ett hem är grunden för trygghet, gemenskap, frihet men också möjlighet att komma tillrätta med sociala problem, möjlighet att upprätthålla ett arbete och att leva ett självständigt liv. Trots det har Sverige stora problem kring en gemensam syn och politik kring bostadsfrågan. De föreläsare som hittills …

Bostad för alla eller… Läs mer »

Gängkriminalitet – vad hjälper, vad stjälper?

På seminariet om gängkriminalitet och vad som kan göras åt problemet kom många intresserade; Sandlersalen i ABF-huset var nästan full. Yvonne Ahlström från styrelsen redogjorde för det 34 punktsprogram som regeringen tagit fram för att komma tillrätta med problemet. Daniel Vesterhav från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och Michael Tärnfalk från Stockholms universitet gav oss fakta och …

Gängkriminalitet – vad hjälper, vad stjälper? Läs mer »

Se frukostseminariet Vem tjänar på den nya arbetsmarknadspolitiken?

Missade du föreningens frukostseminarium med Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR? Här kan du se seminariet i efterhand. Under seminariet berättade Ursula om de stora neddragningar i anslagen till Arbetsförmedlingen som gjordes i moderaterna och kristdemokraternas budget. Neddragningarna presenterades utan några som helst konsekvensbeskrivningar och med svårförståeliga motiv. I januariöverenskommelsen ingår att arbetsmarknadsåtgärderna skall …

Se frukostseminariet Vem tjänar på den nya arbetsmarknadspolitiken? Läs mer »

Framtidens socialtjänst – allt om årets studiedag

Missade du årets studiedag? Vill du ta del av föreläsarnas presentationer? Här finns hittar du referat och alla bilder från årets studiedag. Utredningen Framtidens socialtjänst arbetar med förslag till ny socialtjänstlag under ledning av Margaretha Winberg och ska vara klara till nästa sommar. Tyvärr hade ingen från utredningen möjlighet att komma. I planeringen av studiedagen …

Framtidens socialtjänst – allt om årets studiedag Läs mer »

Hederpristagare 2019 – Hedi Fried

Svensk socialpolitisk förenings hederspris går i år till Hedi Fried för hennes arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Priset tillkännages i samband med föreningens studiedag den 16 maj. Motiveringen lyder: “Hedi har alltsedan hon själv utsattes för de fasansfulla upplevelserna i koncentrationsläger under nazismen valt att förmedla sina erfarenheter från förintelsen. Hedis budskap är att historien …

Hederpristagare 2019 – Hedi Fried Läs mer »

I maj 1989 för precis 30 år sedan bildades Svensk Socialpolitisk Förening.

Det fanns då fyra skäl till att bilda föreningen. Man ville värna den generella socialpolitiken och den offentliga sektorn, slå vakt om och utveckla socialtjänstreformen, man ville stödja och sprida information om den socialpolitiska forskningen och man sökte ett övergripande forum för en seriös diskussion om utvecklingen av socialpolitiken. Mycket har förändrats under de år …

I maj 1989 för precis 30 år sedan bildades Svensk Socialpolitisk Förening. Läs mer »

Föreningens revisor Ove Rådberg har avlidit

Ove Rådberg var revisor för Svensk socialpolitisk förening.
Ove Rådberg var en person med starkt engagemang i sociala frågor och som engagerade sig för de svagas rätt i samhället på många olika sätt och i många olika sammanhang. Han hade ett stort intresse för socialpolitiska frågor och arbetade aktivt för förändringar både i Sverige och internationellt. Vi är glada att ha haft tillgång till Ove Rådbergs kunskaper och engagemang i föreningen och beklagar hans bortgång.

Lotta Persson, ordförande

Minnesord Leif Stenberg, Göteborg

Leif Stenberg, vår mångårige vän och en av de starkaste och mest envetna förkämparna för social rättvisa vi känt, har gått bort. Leif var en av grundarna av umeå-avdelningen av Svensk Socialpolitisk Förening (SSF) år 1995 och var under lång tid dess ordförande. Leifs engagemang och oförtröttliga arbete har legat bakom mycket av det som föreningen genomfört under sin snart 25-åriga tillvaro. Det gäller en lång svit av radiodokumentärer som föddes ur samtal på Bakfickan mellan socialt och psykiskt ärrade människor om meningen med livet.

Scroll to Top