Styrelsen

Ordförande

Lotta Persson

Fd socialchef, Botkyrka kommun

Kassör

Maria von Bredow

Konsult i barns rättigheter 

Ledamot

Josefine Johansson

Professionsstrateg
Akademikerförbundet SSR

Ledamot

Torbjörn Dalin

Utredare
Kommunal

Ledamot
Anna Werkelin Ahlin Fotograf: Anneli Nygårds

Anna Werkelin Ahlin

Samhällspolitisk chef
PRO

Ledamot

Gun-Britt Trydegård

Fil Dr i socialt arbete

Ledamot

Yvonne Ahlström

Socialpolitisk strateg
Akademikerförbundet SSR

Ledamot

Petra Larsson

Påverkansarbete och intressepolitik
Personskadeförbundet RTP

Scroll to Top