Styrelsen

Ordförande

Josefine Johansson

Ombudsman Akademikerförbundet SSR

Kassör

Maria von Bredow

Konsult i barns rättigheter 

Ledamot

Ann Jönsson

Utredningssekreterare

Regeringskansliet

Epost

Ledamot

Torbjörn Dalin

Utredare
Kommunal

Ledamot

Anna Werkelin Ahlin Fotograf: Anneli Nygårds

Anna Löfdahl

Samhällspolitisk chef
PRO

Ledamot

Gun-Britt Trydegård

Fil Dr i socialt arbete

Ledamot

Yvonne Ahlström

Socialpolitisk strateg
Akademikerförbundet SSR

Ledamot

Mari huupponen

Utredare

Kommunal

Epost

Ledamot

Petra Larsson

Påverkansarbete och intressepolitik
Personskadeförbundet RTP

Scroll to Top