Välkommen till Svensk Socialpolitisk Förening

Svensk socialpolitisk förening är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden förening. Den utgår från arbetarrörelsens, fackföreningsrörelsens, handikapprörelsens och klientrörelsens humanistiska och solidariska människosyn och värderingar. Vi ordnar regelbundet studiedagar och seminarier om aktuella socialpolitiska frågor. Föreningen delar också varje år ut ett hederspris.

Aktuellt

Referat från studiedagen

Svensk socialpolitisk förenings årliga studiedag hade temat: ”Ny socialtjänstlag 2025. Vart är socialtjänsten på väg?” Studiedagen hade lockat ett hundratal deltagare – de flesta deltog digitalt – och engagerande föreläsare gjorde nerslag i socialpolitiken från olika perspektiv. Studiedagen går att se

Margareta Persson årets hederspristagare

I samband med studiedagen varje år delas även föreningens hederspris ut. Hederspriset kan ges till den som har gjort en betydelsefull socialpolitisk insats. Insatsen kan vara av engångskaraktär, bestå av att man har tillägnats en särskild uppgift eller ha inneburit

Risker och möjligheter med insatser utan biståndsbedömning

Vad kommer möjligheten att införa insatser utan biståndsbeslut i nya SoL innebära för invånare och anställda i kommunerna? Intresset var stort för föreningens seminarium om insatser utan föregående biståndsbeslut. Närmare 500 personer hade anmält sig till seminariet som modererades av

Studiedagar

Varje år arrangerar föreningen en temadag om ett högaktuellt socialpolitiskt ämne.

Studiedagar...

...har vi haft varje år sedan 2005, här har vi samlat de senaste årens studiedagar.
Läs mer

Vårt hederspris

Varje år sedan 2008 har föreningen delat ut hederspriset till någon som har gjort en betydelsefull socialpolitisk insats.

Hederspriset...

...delas ut i maj varje år på föreningens studiedag.
Läs mer

Bli medlem

Som medlem i Svensk socialpolitisk förening får du en unik möjlighet att följa den socialpolitiska debatten.

Som medlem...

...får du bland annat kontinuerligt erbjudande om att delta i föreningens arrangemang och samarrangemang.
Läs mer

Bor du i Umeå?

DÅ HAR DU EN AKTIV LOKALFÖRENING!​

Lokalföreningen bildades i maj 1995. Sedan starten har de anordnat 2-3 offentliga möten, seminarier, m m varje år.

Rulla till toppen
Scroll to Top