Välkommen till Svensk Socialpolitisk Förening

Svensk socialpolitisk förening är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden förening. Den utgår från arbetarrörelsens, fackföreningsrörelsens, handikapprörelsens och klientrörelsens humanistiska och solidariska människosyn och värderingar. Vi ordnar regelbundet studiedagar och seminarier om aktuella socialpolitiska frågor. Föreningen delar också varje år ut ett hederspris.

Aktuellt

Se studiedagen här

Onsdagen den 22 maj genomför Svensk socialpolitisk förening sin årliga studiedag Ny SoL 2025 – Vart är socialpolitiken på väg? Dagen startar kl 13:00 och avslutas kl 17:00. Du kan följa studiedagen här:

Risker och möjligheter med insatser utan biståndsbedömning

Vad kommer möjligheten att införa insatser utan biståndsbeslut i nya SoL innebära för invånare och anställda i kommunerna? Intresset var stort för föreningens seminarium om insatser utan föregående biståndsbeslut. Närmare 500 personer hade anmält sig till seminariet som modererades av

Ny SoL 2025 Vart är socialpolitiken på väg?

Svensk socialpolitisk förening har under våren ordnat seminarier med fokus på den nya socialtjänstlagsom regeringen sagt ska träda i kraft sommaren 2025. Årets studiedag fortsätter på temat ochkommer att spegla socialtjänstens och socialpolitikens historia, nutid och framtid. Som en bakgrund

Förebyggande arbete kan stjälpas av repressiva förslag

Regeringen har aviserat att en ny socialtjänstlag kommer att träda i kraft den första juli 2025. Svensk socialpolitisk förening ordnar därför tre seminarier under våren med fokus på några av de förändringar som lagen förväntas innehålla. Det första hade fokus

Studiedagar

Varje år arrangerar föreningen en temadag om ett högaktuellt socialpolitiskt ämne.

Studiedagar...

...har vi haft varje år sedan 2005, här har vi samlat de senaste årens studiedagar.
Läs mer

Vårt hederspris

Varje år sedan 2008 har föreningen delat ut hederspriset till någon som har gjort en betydelsefull socialpolitisk insats.

Hederspriset...

...delas ut i maj varje år på föreningens studiedag.
Läs mer

Bli medlem

Som medlem i Svensk socialpolitisk förening får du en unik möjlighet att följa den socialpolitiska debatten.

Som medlem...

...får du bland annat kontinuerligt erbjudande om att delta i föreningens arrangemang och samarrangemang.
Läs mer

Bor du i Umeå?

DÅ HAR DU EN AKTIV LOKALFÖRENING!​

Lokalföreningen bildades i maj 1995. Sedan starten har de anordnat 2-3 offentliga möten, seminarier, m m varje år.

Rulla till toppen
Scroll to Top