Svensk socialpolitisk förening

Svensk socialpolitisk förening är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden förening. Den utgår från arbetarrörelsens, fackföreningsrörelsens, handikapprörelsens och klientrörelsens humanistiska och solidariska människosyn och värderingar.

Föreningens ändamål är att analysera, bevaka och granska utvecklingen av den gemensamma sektorn, fördelningspolitiken samt socialpolitiken i vid mening såsom arbetsmarknadspolitiken, socialförsäkringarna, barn- och ungdomsfrågorna, bostadspolitiken, familjepolitiken, handikappolitiken, hälso- och sjukvården, kriminalpolitiken och socialtjänsten.

Svensk socialpolitisk förening har bildats för att värna om de värden som kännetecknar svensk välfärdspolitik. Det gäller att motverka de krafter som förordar lägre ambitionsnivåer, minskat samhällsengagemang och en kraftig försvagning av det sociala välfärdssystemet.

Svensk socialpolitisk förening vill gå vidare för att förverkliga den svenska modellens grundläggande mål: allas rätt till arbete, ekonomisk trygghet, god bostadsstandard och en jämlik skola, vård och omsorg.

Föreningen har också till ändamål att driva idédebatten och bilda opinion, bland annat genom att anordna seminarier och konferenser. Föreningen ska också ta aktiv del av, och stödja utvecklingen av, socialpolitiskt forskning och samarbeta med nordiska organisationer med likartade värderingar och ändamål.

Medlemsavgiften är 150 kronor per år. Du får då vårt nyhetsbrev där vi berättar om vad som har hänt och kommer att hända i föreningen och inbjudningar till föreningens samtliga arrangemang.

Rulla till toppen
Scroll to Top