Studiedagar

Varje år ordnar Svensk Socialpolitik föreningen en studiedag. Avsikten är att belysa ett aktuellt ämne, att väcka debatt och bidra till opinionsbildningen, samt att skaffa mer kunskap i frågorna.

Vi bjuder in sakkunniga, forskare, politiker, civilsamhället – de som kan belysa det aktuella temat ur olika perspektiv. Vår avsikt är att studiedagarna också skall leda till ett samtal med de närvarande så att publiken har en möjlighet att ställa frågor och delta i diskussioner. Studiedagarna brukar vara välbesökta och är kända för att hålla hög kvalitet.

Föreningens senaste studiedagar

Rulla till toppen
Scroll to Top