Integritetspolicy – så skyddar vi dina personuppgifter

Din integritet är viktig för Svensk socialpolitisk förening och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi skyddar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd.

Syftet med integritetspolicyn
Syftet med vår integritetspolicy är att säkerställa att Svensk socialpolitisk förening hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig, till exempel namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, bild och IP-adress.

Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?
I det här avsnittet förklarar vi hur Svensk socialpolitisk förening hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Bli medlem
När du blir medlem i Svensk socialpolitisk förening så behöver vi få tillgång till en del nödvändig information om dig. Det gäller följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

  • Ditt namn, kontaktuppgifter till dig (adress för utskick av tidskriften Socialpolitik och e-post för inbjudningar till seminarium). Genom att skicka in en medlemsansökan till oss samtycker du till vårt sätt att behandla dina uppgifter.
    Lagringstid: Personuppgifter som lämnas i samband medlemsansökan sparas bara så länge du väljer att fortsätta att vara medlem i föreningen max två år efter att du senast betalat medlemsavgift.

När du anmäler dig till seminarium eller konferens
När du anmäler dig till seminarium eller konferens, som Svensk socialpolitisk förening anordnar, så behöver vi få tillgång till en del nödvändig information om dig. Det gäller följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

  • Ditt namn, e-post, önskemål om kost och vid behov fakturauppgifter. Genom att anmäla dig till ett seminarium eller en konferens samtycker du till vårt sätt att behandla dina uppgifter.
    Lagringstid: Personuppgifter som lämnas i samband anmälan sparas bara under den tid som krävs för administration av anmälan. Högst 6 månader.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används bara för att Svensk socialpolitisk förening ska kunna informera dig om och bjuda in dig till föreningens arrangemang. Svensk socialpolitisk förening säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part.

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på info@socialpolitik.se.

  • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
  • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
  • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna. Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Svensk socialpolitisk förenings styrelse
E-post: info@socialpolitik.se

Tillämpning och revidering
Svensk socialpolitisk förenings styrelse ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. Styrelsen är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Organisation och ansvar
Svensk socialpolitisk förenings styrelse har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy.

Rulla till toppen
Scroll to Top