Föreningens hederspris

Varje år sedan 2008 har föreningen delat ut ett hederspris. Kriteriet för priset är följande:

”Den som kan komma ifråga för priset ska ha gjort en betydelsefull socialpolitisk insats. Denna kan självklart både vara av engångskaraktär, ha tillägnats en särskild uppgift eller bestått i en längre tids engagemang inom socialpolitiken. Man kan göra socialpolitiska insatser på många olika sätt – absolut inte endast såsom politiker i beslutande församlingar. Man kan till exempel vara forskare, fackföreningsaktivist, administratör, journalist, aktiv i brukar- eller anhörigorganisationer eller bara en vanlig person med ett socialpolitiskt engagemang.”

Svensk socialpolitisk förening anser att det är angeläget att uppmärksamma viktiga insatser inom socialpolitiken för att kunna föra utvecklingen inom socialpolitiken framåt. Frågorna behöver debatteras, synas och uppmärksammas. Många människor är aktiva inom området och socialpolitiken angår de allra flesta av oss. Det är därför väsentligt att lyfta förtjänstfulla insatser.

Juryn utgörs av Svensk socialpolitisk förenings styrelse.

Priset delas ut i maj varje år på föreningens studiedag och priset utgörs av hedern, ett diplom och en ljusstake.

Tidigare pristagare

Rulla till toppen
Scroll to Top