Hederpristagare 2019 – Hedi Fried

Svensk socialpolitisk förenings hederspris går i år till Hedi Fried för hennes arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Priset tillkännages i samband med föreningens studiedag den 16 maj. Motiveringen lyder: “Hedi har alltsedan hon själv utsattes för de fasansfulla upplevelserna i koncentrationsläger under nazismen valt att förmedla sina erfarenheter från förintelsen. Hedis budskap är att historien …

Hederpristagare 2019 – Hedi Fried Läs mer »

Frukostseminarium vem vinner på den nya arbetsmarknadspolitiken?

Svensk socialpolitisk förening och Akademikerförbundet SSR bjuder in till frukostseminarium tisdagen den 28 maj kl 8:30-10:00 med Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, ledamot i Arbetsförmedlingens partsråd och referensperson i Arbetsmarknadsutredningen. Arbetsförmedlingen står inför en kraschlandning där hälften av alla kontor ska stängas, personalen inom arbetsmarknadsinriktad rehabilitering halveras, tusentals människor har redan sagt upp …

Frukostseminarium vem vinner på den nya arbetsmarknadspolitiken? Läs mer »

I maj 1989 för precis 30 år sedan bildades Svensk Socialpolitisk Förening.

Det fanns då fyra skäl till att bilda föreningen. Man ville värna den generella socialpolitiken och den offentliga sektorn, slå vakt om och utveckla socialtjänstreformen, man ville stödja och sprida information om den socialpolitiska forskningen och man sökte ett övergripande forum för en seriös diskussion om utvecklingen av socialpolitiken. Mycket har förändrats under de år …

I maj 1989 för precis 30 år sedan bildades Svensk Socialpolitisk Förening. Läs mer »

Framtidens socialtjänst – förnyade krav och möjligheter?

Översynen av socialtjänstlagen; har nu nått halvtid. Den nya socialtjänstlagen kommer att få en långsiktig stor påverkan på socialtjänsten. Utredningens ambition har varit att vidga socialtjänstens uppdrag mot deltagande i samhällsplanering,
utveckla förebyggande och tidiga insatser. Men också stärka

Föreningens revisor Ove Rådberg har avlidit

Ove Rådberg var revisor för Svensk socialpolitisk förening.
Ove Rådberg var en person med starkt engagemang i sociala frågor och som engagerade sig för de svagas rätt i samhället på många olika sätt och i många olika sammanhang. Han hade ett stort intresse för socialpolitiska frågor och arbetade aktivt för förändringar både i Sverige och internationellt. Vi är glada att ha haft tillgång till Ove Rådbergs kunskaper och engagemang i föreningen och beklagar hans bortgång.

Lotta Persson, ordförande

Inbjudan till seminarium: Framtidens LSS – spaningar ur olika perspektiv

LSS-utredningen har omgivits av stor turbulens och i regeringsförklaringen stod det klart att LSS kommer att utredas på nytt. Seminariet inleds med en kort sammanfattning av utredningens viktigaste förslag, följt av ”spaningar” om LSS’ framtid från personer med olika perspektiv. I panelen finns representanter för funktionshinderrörelsen, forskningen, professionerna, juridiken och politiken. Slutligen ges möjlighet till frågor och inlägg från åhörarna.

Tid: torsdagen 21 februari 2019, kl. 17 – 19
Lokal: Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Minnesord Leif Stenberg, Göteborg

Leif Stenberg, vår mångårige vän och en av de starkaste och mest envetna förkämparna för social rättvisa vi känt, har gått bort. Leif var en av grundarna av umeå-avdelningen av Svensk Socialpolitisk Förening (SSF) år 1995 och var under lång tid dess ordförande. Leifs engagemang och oförtröttliga arbete har legat bakom mycket av det som föreningen genomfört under sin snart 25-åriga tillvaro. Det gäller en lång svit av radiodokumentärer som föddes ur samtal på Bakfickan mellan socialt och psykiskt ärrade människor om meningen med livet.

Fullsatt seminarium om översynen av socialtjänstlagen

Camilla Sköld, tidigare ordförande i Svensk Socialpolitisk förening, numera utredningssekreterare i utredningen, berättade dels om arbetet med översynen, hur det är upplagt och dels om det betänkande som nu har kommit om det förebyggande sociala arbetet: SOU 2018:32 “Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst”. Det finns bred politisk enighet om att man behöver ha en bra förebyggande verksamhet. Hur det sen ser ut när den börjar ta form är däremot mer ovisst. Camilla talade om socialtjänstens välfärdsuppdrag och om förebyggande arbete på samhälls-, grupp- och individnivå.

Scroll to Top