kallelse till Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte den 19 maj kl 16:15 har gått ut till alla medlemmar 210416 i första hand per mail. De som styrelsen saknar mailadresser till har får kallelse via post. Anmäl dig på info@socialpolitik.se Är du intresserad av sitta i föreningens styrelse och vara med och ordna olika seminarier? Hör av dig till valberedningen …

kallelse till Årsmöte 2021 Läs mer »

Vem ska få årets hederspris?

Heidi Fried, Thomas Hammarberg, nätverket #vistårinteut är några av dem som fått Svensk socialpolitisk förenings hederspris under de senaste åren. Nu behöver styrelsen få in dina förslag på vem som gjort en socialpolitisk insats! Kriteriet för priset är följande: “Den som kan komma ifråga för priset ska ha gjort en betydelsefull socialpolitisk insats. Denna kan …

Vem ska få årets hederspris? Läs mer »

Välbesökt remisseminarium om ny socialtjänstlag

Föreningens remisseminarium om förslaget till ny socialtjänstlag lockade många intresserade deltagare. Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR som också arbetat som sekreterare i utredningen inledde med att gå igenom utredningens förslag. Därefter följde kommentarer utifrån olika perspektiv. Docent Martin Börjeson beskrev det som en utredning som smitit från sitt uppdrag att se över lagens …

Välbesökt remisseminarium om ny socialtjänstlag Läs mer »

Remisseminarium om Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag

Vill du förbereda dig inför remisskrivning eller bara sätta dig in i vad förslaget till ny socialtjänstlag innebär – delta på föreningens remisseminarium den 1 december kl 15-17! Socialtjänstlagen har nu funnits i snart 40 år och under åren har den förändrats ett flertal gånger. Många har påtalat behovet av en ny moderniserad och enhetlig …

Remisseminarium om Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag Läs mer »

Årets hederspristagare – Thomas Hammarberg

Svensk socialpolitisk förening delar varje år ut ett hederspris till en person som gjort en betydelsefull socialpolitisk insats. I år går priset till Thomas Hammarberg med följande motivering: Thomas Hammarberg har, sedan många år arbetat envist och kraftfullt för mänskliga rättigheter på såväl internationell som nationell nivå. Han strävar efter att människor som inte själva …

Årets hederspristagare – Thomas Hammarberg Läs mer »

SE studiedagen bostad först eller aldrig

Hur får man en bostad om man inte har resurser att köpa sig in på bostadsmarknaden? Och om man inte heller har möjlighet att hyra? Hur påverkas barn av osäkra boendeförhållanden? Hur får man ett tryggt boende om krafterna och hälsan sviktar på äldre dagar? Sverige har stora problem på bostadspolitikens område. Svensk socialpolitisk förening …

SE studiedagen bostad först eller aldrig Läs mer »

Bostad först eller aldrig – årets digitala studiedag 3 november

Social housing, social dumping, bostad först, försökslägenheter, tak-över-huvud-garanti, härbärge,skyddsboende, särskilt boende, nödboende… Allt detta är bostadssituationer som är långt ifrån heminredningstidningarnas reportageoch långt ifrån TVs program om drömhuset. Hur får man en bostad, om man inte har resurser att köpa in sig på bostadsmarknaden?Hur påverkas barn av osäkra bostadsförhållanden? Och hur får man ett tryggt …

Bostad först eller aldrig – årets digitala studiedag 3 november Läs mer »

Ny styrelse för föreningen

Den 26 maj höll Svensk socialpolitisk förening sitt första digitala årsmöte. Lotta Persson avgick som ordförande och avtackades med blommor och Josefine Johansson valdes till ny ordförande. Styrelsen utökades med en person när Ann Jönsson och Mari Huupponen valdes in som nya styrelseledamöter. Ann arbetar just nu med en utredning om kompetens inom äldreomsorgen på …

Ny styrelse för föreningen Läs mer »

Framtidens socialtjänst – en lägesbeskrivning kring översynen av sol

Arbetet kring att revidera och förnya socialtjänstlagen är nu på sitt upplopp, utredningen ska lämnas till socialministern den 1 juni i år. Yvonne Ahlström, ledamot i Svensk socialpolitisk förenings styrelse sitter i utredningens expertgruppen för Akademikerförbundet SSR. Här delar hon med sig av hur arbetet med Framtidens socialtjänst går. Ökad professionalisering Ett utökat handlingsutrymme för …

Framtidens socialtjänst – en lägesbeskrivning kring översynen av sol Läs mer »

Scroll to Top