Mycket behöver reformeras i äldreomsorgen

Coronapandemin, med smittspridning och många döda på äldreboenden, satte strålkastarljuset på brister inom äldreomsorgen. När Svensk socialpolitisk förening anordnade sitt första live-seminarium på länge så var det självklara temat: vad behöver reformeras i äldreomsorgen? De som deltog på plats i ABF-huset i Stockholm eller på länk eftermiddagen den 15 november fick höra röster från Coronakommissionen, …

Mycket behöver reformeras i äldreomsorgen Läs mer »

Planering pågår

Den första september träffades stora delar av Svensk socialpolitisk förenings nya styrelse för att planera verksamhetsåret. Många socialpolitiska frågor att ordna seminarier om diskuterades men det vi kom fram till som planering för hösten knyter an till två pågående statliga utredningar. Utredningen om en ny äldreomsorgslag som vi konstaterar inte svarar mot de flesta av …

Planering pågår Läs mer »

Ny styrelse för föreningen vald

Den 16 juni höll Svensk socialpolitisk förening årsmöte. Styrelsen har fått två nya medlemmar: Fredrik Hjulström som arbetar som socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR och Lars Lindberg som är projektledare på Nordens välfärdscenter. Samtidigt lämnade tre ledamöter styrelsen efter flera år: Anna Löfdahl, Torbjörn Dahlin och Yvonne Ahlström. Föreningen tackar dem för deras insatser och …

Ny styrelse för föreningen vald Läs mer »

Innehållsrik studiedag om stödlinjer

I Sverige finns en rad olika stödlinjer via telefon, chatt eller mejl som alla syftar till att hjälpa människor i kris, erbjuda någon att samtala med, ge råd och stöd. I många fall är det civilsamhället som står bakom detta, ofta utanför ”kontorstid” på kvällar och nätter. Stödlinjerna kompenserar för samhällets bristande skyddsnät och bristande …

Innehållsrik studiedag om stödlinjer Läs mer »

Vardagshjälte årets hederspristagare

Svensk socialpolitisk förenings hederspristagare 2021 är socialarbetaren Malin Andersson för att hon med sitt instagramkonto socialarbetarmalin utmanar föreställningar både om vem som säljer och vem som köper sex. Motiveringen lyder: Malin Andersson sprider på ett pedagogiskt och tankeväckande sätt upplevelser från sin vardag som socialarbetare med samhällets mest utsatta: offer för människohandel och de som …

Vardagshjälte årets hederspristagare Läs mer »

Se årets studiedag här

Här kan du se årets studiedag om Stödlinjer – välfärdens komplement eller välfärdens kapitulation? Studiedagen pågår mellan kl 13-16 den 19 maj

kallelse till Årsmöte 2021 – Nytt datum

Årsmötet flyttas fram till 16 juni kl 12. De medlemmar som vill delta anmäler sig på info@socialpolitik.se Är du intresserad av sitta i föreningens styrelse och vara med och ordna olika seminarier? Hör av dig till valberedningen på mariaostbergsvanelind@gmail.com och Kristina.martensson@gmail.com Ur stadgan: ”Föreningen håller årsmöte under tiden 1 april – 31 maj på dag som …

kallelse till Årsmöte 2021 – Nytt datum Läs mer »

Välbesökt remisseminarium om ny socialtjänstlag

Föreningens remisseminarium om förslaget till ny socialtjänstlag lockade många intresserade deltagare. Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR som också arbetat som sekreterare i utredningen inledde med att gå igenom utredningens förslag. Därefter följde kommentarer utifrån olika perspektiv. Docent Martin Börjeson beskrev det som en utredning som smitit från sitt uppdrag att se över lagens …

Välbesökt remisseminarium om ny socialtjänstlag Läs mer »

Årets hederspristagare – Thomas Hammarberg

Svensk socialpolitisk förening delar varje år ut ett hederspris till en person som gjort en betydelsefull socialpolitisk insats. I år går priset till Thomas Hammarberg med följande motivering: Thomas Hammarberg har, sedan många år arbetat envist och kraftfullt för mänskliga rättigheter på såväl internationell som nationell nivå. Han strävar efter att människor som inte själva …

Årets hederspristagare – Thomas Hammarberg Läs mer »

SE studiedagen bostad först eller aldrig

Hur får man en bostad om man inte har resurser att köpa sig in på bostadsmarknaden? Och om man inte heller har möjlighet att hyra? Hur påverkas barn av osäkra boendeförhållanden? Hur får man ett tryggt boende om krafterna och hälsan sviktar på äldre dagar? Sverige har stora problem på bostadspolitikens område. Svensk socialpolitisk förening …

SE studiedagen bostad först eller aldrig Läs mer »

Scroll to Top