SSF

I maj 1989 för precis 30 år sedan bildades Svensk Socialpolitisk Förening.

Det fanns då fyra skäl till att bilda föreningen. Man ville värna den generella socialpolitiken och den offentliga sektorn, slå vakt om och utveckla socialtjänstreformen, man ville stödja och sprida information om den socialpolitiska forskningen och man sökte ett övergripande forum för en seriös diskussion om utvecklingen av socialpolitiken. Mycket har förändrats under de år …

I maj 1989 för precis 30 år sedan bildades Svensk Socialpolitisk Förening. Läs mer »

Hederspristagare 2017 – Rörelsen #vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut har tilldelats Svensk socialpolitisk förenings hederspris för 2017.

Priset delades ut av ordförande Camilla Sköld med motiveringen nedan.

”Rörelsen #vistårinteut arbetar på ett förtjänstfullt sätt för asylsökande, ensamkommande barns och ungdomars rättigheter.

Genom manifestationer och opinionsbildning, byggd på fakta, kunskap och egna erfarenheter, har rörelsen lyft en angelägen socialpolitisk diskussion i syfte att skapa konkret förändring.

I sitt målmedvetna arbete är #vistårinteut bärare av viktiga värden såsom mänskliga rättigheter, solidaritet och medmänsklighet.”

Äldre satta på undantag? om åldrande och (o)rättvisa

Vid studiedagen 10 maj 2017 diskuterade bland andra Farida el-Abani, Tommy Lowén, Gun-Britt Trydegård och Agneta Stark på bilden frågor om lika rättigheter och skyldigheter i samhället, oavsett ålder. I det gamla bondesamhället sattes de gamla på undantag. Finns det även idag hinder som diskriminerar äldre?

Ovan kan du ta del av bildspelen från några av föreläsarna;

Agneta Stark, docent i företagsekonomi
Tommy Lowén, Pensionsmyndigheten
Marta Szebehely, professor i socialt arbete
Farida el-Abani, Pensionsrättvisa
Stefan Fors, docent i folkhälsovetenskp

Lyssna på seminariet om Barnrättighetsutredningen

Måndagen den 12 september anordnade föreningen ett remisseminarium om förslagen i SOU 2016:19 ”Barnkonventionen blir svensk lag”.

I en fullsatt lokal i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm presenterade Ewa Gustavsson, docent i offentlig rätt och sekreterare i utredningen, förslagen i betänkandet. Förslagen kommenterades sedan av panelen ovan som bestod av experter i barnrättsfrågor.

Du kan nu ta del av seminariet i efterhand!

Marta Szebehely hederspristagare 2016

Svensk socialpolitisk förening delar varje år ut ett hederspris för en betydelsefull socialpolitisk insats. Hederspriset 2016 gick till Marta Szebehely.

Vad innebär den nya migrationspolitiken?

Louise Dane, doktorand i migrations- och barnrätt vid Stockholms universitet talar om konsekvenserna av lagrådsremissen ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige” som Sveriges riksdag kommer att besluta om den 21 juni.

Svensk socialpolitisk förenings frukostseminarium 28 april 2016.

Fullt på seminarium om ny LVU

Svensk socialpolitisk förening anordnade den 19 oktober en remisskonferens om ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård”. Seminariet var fullsatt och deltagarna fick bland annat lyssna till Håkan Ceder, särskild utredare (längts till höger på bilden).

Läkare i Världen fick årets hederspris

Läkare i Världen, som bland annat erbjuder vård till EU-migranter och har gett papperslösa vård ända till lagen gav dem rätt till vård 2013, fick 2015 års socialpolitiska hederspris.

Johanna Stjärnfeldt, kliniksamordnare på Läkare i Världen tog emot hederspriset vid en ceremoni 20 maj.

Rulla till toppen
Scroll to Top