I maj 1989 för precis 30 år sedan bildades Svensk Socialpolitisk Förening.

Det fanns då fyra skäl till att bilda föreningen. Man ville värna den generella socialpolitiken och den offentliga sektorn, slå vakt om och utveckla socialtjänstreformen, man ville stödja och sprida information om den socialpolitiska forskningen och man sökte ett övergripande forum för en seriös diskussion om utvecklingen av socialpolitiken. Mycket har förändrats under de år som gått men behoven finns på många sätt kvar.

I inbjudan till medlemskap i föreningen angavs bl.a. att föreningens syfte var att bidra till utvecklingen av det välfärdspolitiska systemet och slå vakt om den svenska välfärdsmodell som drivits fram av arbetarrörelsen med stöd av breda folkliga opinioner.

Föreningen fick raskt 500 medlemmar och intresset var stort. Många framträdande politiker, fackliga representanter, företrädare för klientrörelsen, professorer i socialt arbete, socialchefer m.fl. blev engagerade.

I dag 30 år senare är behovet av socialpolitisk debatt oerhört angeläget och föreningens aktiviteter är av stor betydelse för att bidra till detta.

Vi samlar fortfarande företrädare för forskning, fackförbund och brukarorganisationer. Vi ordnar studiedagar, remisseminarium och föreläsningar om dagsaktuella socialpolitiska frågor. Du är välkommen att bidra i vårt arbete!

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top