Lyssna på seminariet om Barnrättighetsutredningen

Måndagen den 12 september anordnade föreningen ett remisseminarium om förslagen i SOU 2016:19 ”Barnkonventionen blir svensk lag”.

I en fullsatt lokal i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm presenterade Ewa Gustavsson, docent i offentlig rätt och sekreterare i utredningen, förslagen i betänkandet. Förslagen kommenterades sedan av panelen ovan som bestod av experter i barnrättsfrågor.

Du kan nu ta del av seminariet i efterhand!

Lyssna via länken http://bit.ly/2cgIDs2
För att du lättare ska kunna söka i ljudfilen så anges tidpunkten för respektive paneldeltagares inlägg.

Ewa Gustavsson inleder och presenterar utredningens förslag.

Anna Kaldal, docent vid Juridiska institutionen Stockholms universitet efterlyste bland annat förslag om att inrätta en nationell klagoinstans där barn kan få sina rättigheter prövade. ca 45 min efter seminariets början.

Johanna Schiratzki, professor vid institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndals högskola, drog paralleller till Norge och Finland som inkorporerat konventionen. Hennes huvudbudskap var att inkorporering varken är en förutsättning eller en garanti för barns rättigheter. En lag får inte innebära att vi lutar oss tillbaka och till ”att det blir tyst”. ca 52 min efter seminariets början.

Gabriella Olofsson, statsvetare med barnrättsperspektiv underströk vikten av att ta sig an Barnkonventionen ur ett holistiskt perspektiv som inkluderar de fyra grundläggande principerna, förbud mot diskriminering, barnens bästa i främsta rummet, rätten till liv och utveckling samt rätten att få komma till tals. ca 60 min efter seminariets början.

Karin Blomgren, expert på barn och våld, Rädda Barnen, pekade på exempel som visar hur viktigt det är med barnkonsekvensanalyser hos myndigheter som arbetar direkt eller indirekt med barn. Hon efterlyste också förslag som innebär att barn kan få processbehörighet och ses som brottsoffer och målsägande i mål om våld. ca 1 h och 7 min efter seminariets början.

Ewa Gustavssons bild presentation kan du ta del av ovan.

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top