Marta Szebehely hederspristagare 2016

Svensk socialpolitisk förening delar varje år ut ett hederspris för en betydelsefull socialpolitisk insats. Hederspriset 2016 gick till Marta Szebehely.

Szebehely är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Motiveringen till utmärkelsen lyder;

Genom att förena forskning med ett socialpolitiskt engagemang har Marta Szebehely under många år bidragit till att frågor om äldres situation och om äldreomsorg aktualiserats i samhällsdebatten.
I hennes forskning har äldreomsorgen fått en mångsidig belysning.

Utöver de socialpolitiska aspekterna har såväl de äldres, de anhörigas som omsorgspersonalens vardag lyfts fram. Genom sitt arbete har hon lämnat viktiga bidrag till utformning och uppföljning av svensk äldreomsorg.

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top