Läkare i Världen fick årets hederspris

Läkare i Världen, som bland annat erbjuder vård till EU-migranter och har gett papperslösa vård ända till lagen gav dem rätt till vård 2013, fick 2015 års socialpolitiska hederspris.

Johanna Stjärnfeldt, kliniksamordnare på Läkare i Världen tog emot hederspriset vid en ceremoni 20 maj.

Motiveringen löd:

”Mitt i vårt välfärdssamhälle finns det människor som saknar tillgång till sjukvård, mediciner och basal tandvård. Fram till 2013, då lagen ändrades, var Läkare i Världen en av få som erbjöd papperslösa läkarvård.
Sedan dess har EU-migranternas situation, också vad det gäller avsaknad av rätt till vård, medicin och tandvård, visat hur skört ett till synes heltäckande välfärdssystem är.
Då är det avgörande att eldsjälar finns och ger det som borde vara en mänsklig rättighet för alla, oavsett var man kommer ifrån, vilket medborgarskap man har eller vilka papper man har med sig.
Läkare i Världen gör varje dag en omistlig socialpolitisk insats för dem som behöver den allra mest.”

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top