Arbetslinjen – till varje pris? På DVD

Om du skulle vilja se studiedagen 2008 i efterhand kan du maila på info@socialpolitik.se och be att få rekvirera SVT24-sändningen av seminariet. Du får DVDn till självkostnadspris. Uppge då hur många exemplar du vill ha, vad du heter och din fullständiga adress så skickar vi DVDn tillsammans med inbetalningskort. Vi hoppas snart kunna erbjuda den för nedladdning här på hemsidan.

Ursula Berge har valts till ordförande för SSF

Ursula Berge, samhällspolitisk chef för Akademikerförbundet SSR har valts till ny ordförande för Svensk socialpolitisk förening. Det skedde vid förbundets årsmöte 23 april 2009.

Scroll to Top