Nya i styrelsen

Vid föreningens årsmöte efter studiedagen 5 maj 2010 valdes nya ledamöter in i styrelsen. De är:

Lena Eriksson, (vänstra bilden) FD och socialhistoriker
Gabriella Sjögren Lindquist (högra bilden) FD nationalekonomi, inriktning socialpolitik.

De övriga som omvaldes var:
Ursula Berge, ordförande
Lars Lindberg
Titti Fränkel
Bengt Nylander
Åsa Nelander
Freddy Gustavson
Martin Persson

Svensk Socialpolitisk Förenings bildande och första tid

Bakgrund

Ett förslag om att bilda Svensk Socialpolitisk Förening togs fram redan i december 1984 av Leif Holgersson, som bl.a. varit socialchef och sekreterare i Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor (den s.k. skuggutredningen till den statliga Socialutredningen). Holgersson blev sedermera bl.a. chefredaktör för tidskriften Socialt arbete.

Fyra skäl

Martin Persson ny i styrelsen

Martin Persson, förbundsstyrelseledamot i SKTF och barn- och ungdomssamordnare i Vallentuna Kommun, är ny i styrelsen för Svensk socialpolitisk förening.

Arbetslinjen – till varje pris? På DVD

Om du skulle vilja se studiedagen 2008 i efterhand kan du maila på info@socialpolitik.se och be att få rekvirera SVT24-sändningen av seminariet. Du får DVDn till självkostnadspris. Uppge då hur många exemplar du vill ha, vad du heter och din fullständiga adress så skickar vi DVDn tillsammans med inbetalningskort. Vi hoppas snart kunna erbjuda den för nedladdning här på hemsidan.

Ursula Berge har valts till ordförande för SSF

Ursula Berge, samhällspolitisk chef för Akademikerförbundet SSR har valts till ny ordförande för Svensk socialpolitisk förening. Det skedde vid förbundets årsmöte 23 april 2009.

Scroll to Top