Psykiatrin och lagen – remisseminarium

– tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Onsdagen 24 oktober kl. 17.00 – 19.00
ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm

17.00 – 17.10 Lars Grönvall, Inledning, moderator, f.d. ordförande i Socialberedningen som la grunden till nuvarande lagstiftning.

17.10 – 17.40 Jerry Eriksson, utredare, kammarrättslagman, Presentation av psykiatrilagsutredningens betänkande

17.40 – 17.55 Jimmie Trevett, förbundsordförande RSMH, brukarperspektiv på utredningens förslag

17.55 – 18.10 Moa Kindström Dahlin, Jur kand, doktorand i psykiatrirätt, intressekonflikter i psykiatrirätt

18.10 – 19.00 Diskussion och frågor till panelen

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top