Aktuellt

Umeå kommun vann årets hederspris

I samband med Svensk socialpolitisk förenings studie dag den 8 maj delades föreningens hederspris ut. Umeå kommun får i år priset för deras långsiktiga arbete att förebygga organiserad brottslighet, särskilt bland barn och unga. I en tid då även mindre och mellanstora städer drabbats av skjutningar och sprängningar kopplat till organiserad brottslighet skiljer Umeå kommun …

Umeå kommun vann årets hederspris Läs mer »

Vad händer med socialpolitiken i Tidöavtalets Sverige– en sammanfattning av studiedagen 2023

Svensk socialpolitisk förenings årliga studiedag ägde rum den 8 maj 2023 i ABF:s lokaler i Stockholm och sändes också digitalt via Youtube. Årets tema var: ”Vad händer med socialpolitiken i Tidöavtalets Sverige? Studiedagen hade lockat över hundra deltagare – de flesta deltog digitalt – och engagerande föreläsare gjorde nerslag i olika områden av socialpolitiken. Med …

Vad händer med socialpolitiken i Tidöavtalets Sverige– en sammanfattning av studiedagen 2023 Läs mer »

Populärt seminarium om sekretess

Kriminalitet och brottsbekämpning har varit i fokus för den politiska debatten under en längre tid och en rad olika förslag har presenterats. Ett av dem handlar om att ändra sekretesslagstiftningen. Regeringen och Sverigedemokraterna vill att huvudregeln ska vara att all information ska delas med brottsbekämpande myndigheter för att kunna bekämpa brott. Men är sekretess mellan …

Populärt seminarium om sekretess Läs mer »

nY STYRELSE FÖR FÖRENINGEN

Svensk socialpolitisk förening har nu en ny styrelse som ska leda föreningen under det närmaste året. Ordförande Josefine Johansson valdes om för ytterligare två år. Även ledamöterna Gun-Britt Trydegård, Mari Huuponen och Petra Larsson fick förnyat förtroende i två år. Styrelsen utökades också med en ny ledamot: Monica Sparrman. Under årsmötet hölls en tyst minut …

nY STYRELSE FÖR FÖRENINGEN Läs mer »

Välbesökt lunchseminarium om ungdomsrån

Det var många som hade vikt en timme åt att delta på det digitala lunchseminariet om ungdomsrån, som Svensk socialpolitisk förening bjöd in till den 6 april. I december förra året presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) en kartläggning om ungdomsrån. Därifrån medverkade Anna Öström, Sara Jonsson och Maria von Bredow (även styrelseledamot i SSF) och berättade …

Välbesökt lunchseminarium om ungdomsrån Läs mer »

Vad innebär samsjuklighetsutredningen?

Den 17 mars kl 16-18 bjuder Svensk socialpolitisk förening in till remisseminarium om Samsjuklighetsutredningens delbetänkande Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentreradeinsatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) Vården och stödet till personer med skadligt bruk eller beroende står inför omvälvande förändringar. Samsjuklighetsutredningen föreslår en genomgripande reform av samhällets insatser …

Vad innebär samsjuklighetsutredningen? Läs mer »

Mycket behöver reformeras i äldreomsorgen

Coronapandemin, med smittspridning och många döda på äldreboenden, satte strålkastarljuset på brister inom äldreomsorgen. När Svensk socialpolitisk förening anordnade sitt första live-seminarium på länge så var det självklara temat: vad behöver reformeras i äldreomsorgen? De som deltog på plats i ABF-huset i Stockholm eller på länk eftermiddagen den 15 november fick höra röster från Coronakommissionen, …

Mycket behöver reformeras i äldreomsorgen Läs mer »

Planering pågår

Den första september träffades stora delar av Svensk socialpolitisk förenings nya styrelse för att planera verksamhetsåret. Många socialpolitiska frågor att ordna seminarier om diskuterades men det vi kom fram till som planering för hösten knyter an till två pågående statliga utredningar. Utredningen om en ny äldreomsorgslag som vi konstaterar inte svarar mot de flesta av …

Planering pågår Läs mer »

Ny styrelse för föreningen vald

Den 16 juni höll Svensk socialpolitisk förening årsmöte. Styrelsen har fått två nya medlemmar: Fredrik Hjulström som arbetar som socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR och Lars Lindberg som är projektledare på Nordens välfärdscenter. Samtidigt lämnade tre ledamöter styrelsen efter flera år: Anna Löfdahl, Torbjörn Dahlin och Yvonne Ahlström. Föreningen tackar dem för deras insatser och …

Ny styrelse för föreningen vald Läs mer »

Rulla till toppen
Scroll to Top