Äldreboende årets hederspristagare

I samband med studiedagen delades årets hederspris ut. I år går det till personalen på trygghetsboendet Östergård 2 i Kristianstad kommun för deras storslagna insats under coronapandemin – men också för initiativet att dokumentera sina erfarenheter genom boken ”Dansa med corona – om 47 intensiva dagar på vård- och omsorgsboendet Östergård 2”.

Kommunikatör Annika Berg och undersköterskan Camilla Stålner från Östergård 2 tar emot hederspriset

Genom intervjuer, dagboksanteckningar och veckobrev från enhetschefen får vi följa det tuffa arbetet på ett äldreboende under den första tunga tiden av pandemin, när många av de boende insjuknade och flera avled.

Svensk socialpolitisk förening vill genom årets hederpris uppmärksamma den personal som gör socialpolitiska insatser varje dag i sitt arbete för de allra sköraste äldre personerna i äldreomsorgen – under pandemin ofta med otillräcklig utrustning och bemanning och under ytterst svåra förhållanden. Genom att sprida kunskap om vardagen på ett alldeles vanligt äldreboende ger personalen på Östergård 2 röst åt alla dem som dagligen utför ett gott omsorgsarbete utan bli uppmärksammade eller hedrade för det.

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top