Årets hederspristagare – Thomas Hammarberg

Svensk socialpolitisk förening delar varje år ut ett hederspris till en person som gjort en betydelsefull socialpolitisk insats. I år går priset till Thomas Hammarberg med följande motivering:

Thomas Hammarberg har, sedan många år arbetat envist och kraftfullt för mänskliga rättigheter på såväl internationell som nationell nivå. Han strävar efter att människor som inte själva har möjlighet att föra sin talan ska få en röst, få sina rättigheter respekterade och ett mer värdigt liv. Han har arbetat hårt för barns rättigheter och för att barnkonventionen efterlevs.
Thomas Hammarbergs röst har hörts under många decennier och alltid med en klokskap och en styrka för dem som är förföljda, utsatta eller vars rättigheter är svaga. Han är en förebild inom socialpolitiken. Världen behöver röster och insatser som Thomas Hammarbergs, särskilt nu när maktfullkomlighet och förtryck ökar i världen och när
demokratin börjar sättas på undantag i flera länder.

Priset består av ett diplom och en ljusstake. Thomas Hammarberg deltog på föreningens studiedag den 3 november. Han säger att han känner sig hedrad och att priset ger honom energi. Nominera gärna redan nu förslag på nästa års hederspristagare!

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top