Onkologen, Karolinska fick hederspriset

(På bilden: Två av pristagarna: Monika König och Aina Johnsson)

Svensk Socialpolitisk förenings hederspris 2011 gick till:

Onkologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset


Ulla Blom Goldman, Tommy Fornander, Reza Khoshnoud, Sara Margolin, Anna von Wachenfeldt, Monika König, Eleonor Uddbom och Aina Johnsson

Läs motivering nedan:

Motivering:

”För ett civilkurage, samt ett engagemang i sitt arbete och i sina patienter, som sträcker sig långt utöver det vanliga.

De åtta medarbetarna på Onkologkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset skrev den andra december 2009 en debattartikel i Dagens Nyheter som fullständigt ändrade det politiska samtalet i Sverige.

Genom att beskriva de egna cancerpatienternas situation, fick de hela svenska folket, och majoriteten i Sveriges riksdag, att inse att det är orimligt att ha ett sjukförsäkringssystem där svårt sjuka patienter – med dålig prognos – ska tvingas arbeta trots att de har svåra symtom.

Riksdagen tog som direkt resultat av artikeln ett eget initiativ och ändrade delar av lagförslaget. Sedan dess har Onkologens medarbetare på olika sätt fortsatt opinionsbilda och informera om sjukförsäkringens effekter för svårt sjuka och spelar, i sin dagliga gärning, en avgörande roll för att skapa ett, i alla avseenden, socialt hållbart sjukförsäkringssystem.”

_____
Länk till den ursprungliga DN Debattartikeln 2 december 2009 (http://www.dn.se/debatt/svart-cancersjuka-kvinnor-tvingas-soka-heltidsarbete)

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top