Välbesökt lunchseminarium om ungdomsrån

Det var många som hade vikt en timme åt att delta på det digitala lunchseminariet om ungdomsrån, som Svensk socialpolitisk förening bjöd in till den 6 april.

I december förra året presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) en kartläggning om ungdomsrån. Därifrån medverkade Anna Öström, Sara Jonsson och Maria von Bredow (även styrelseledamot i SSF) och berättade om resultaten.

Antalet anmälda rån mot personer under 18 år har mer än fördubblats i Sverige under perioden 2015–2019, och de som misstänks är i huvudsak 15–20 år. En oroande utveckling finns när det gäller rånmisstänkta flickor i Stockholmsområdet.

De flesta ungdomsrån sker i storstäder och i kommuner nära storstäderna. Den procentuella ökningen är däremot störst i mindre städer och landsbygdskommuner. Allt fler ungdomar säger att de är oroliga för att utsättas för rån

  • Även om rån är en ganska liten del av den totala ungdomsbrottsligheten är det ett mycket allvarligt brott, påpekade utredarna från Brå. Att bli utsatt för rån är en traumatisk upplevelse som kan ta lång tid att bearbeta.

Ungdomsrånen sker vanligtvis efter skoltid mellan 15 och 22, i områden där det finns större köpcentrum och gallerior, knutpunkter för kollektivtrafiken, skolor och idrottsanläggningar. De flesta rån sker i närheten av andra människor, och vanliga byten är mobiltelefoner, märkeskläder och trådlösa hörlurar.

Även om majoriteten av de misstänkta är pojkar så har andelen flickor ökat. Särskilt tydlig är ökningen i Stockholmsområdet. Karaktären på rån där minst en flicka finns med som misstänkt ser delvis annorlunda ut än när misstänkta är enbart pojkar. Flickorna är ofta under 15 år, de är inte okända för de brottsutsatta och i samband med rånen förekommer förhållandevis mycket hot, våld, maktutövning och inslag av förnedring.

Ing-Mari Larsson från stödcentrum för unga brottsoffer i Eskilstuna kommun berättade om centrumets verksamhet. Centrumet är en verksamhet inom socialförvaltningen som i första hand vänder sig till barn och ungdomar under 18 år som blivit utsatta för rån, hot, misshandel, våldtäkt, kränkning offline eller online.

  • Många ungdomar som varit utsatta för brott har ett stort behov av att prata om händelsen, att få gå till botten med det som de varit med om. Vi vill vara ett stöd i detta.

Seminariet handlade också om insatser till ungdomarna som begår dessa brott. Nowras Jassim, särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP) i Helsingborgs kommun, berättade om sitt uppdrag. SKKP är en insats inom socialtjänsten som ges till unga i risk, till exempel för missbruk eller kriminalitet. Kontaktpersonen kan också till exempel arbeta med unga som avtjänat sin dom.

  • Det handlar om att vara en stabil vuxen som finns som stöd för den unge som ska leva ett liv utan att begå brott, förklarade Nowras Jassim. Det är inte att vara en kompis, utan just en vuxen.

Mycket mer om Brås arbete om ungdomsrån – rapport, podd med mera finns på deras webbplats www.bra.se

Ann Jönsson

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top