Se frukostseminariet Vem tjänar på den nya arbetsmarknadspolitiken?

Missade du föreningens frukostseminarium med Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR? Här kan du se seminariet i efterhand.

Frukostseminarium med Ursula Berge 28 maj 2019

Under seminariet berättade Ursula om de stora neddragningar i anslagen till Arbetsförmedlingen som gjordes i moderaterna och kristdemokraternas budget. Neddragningarna presenterades utan några som helst konsekvensbeskrivningar och med svårförståeliga motiv. I januariöverenskommelsen ingår att arbetsmarknadsåtgärderna skall tillhandahållas genom Lagen om Valfrihet – LOV trots att arbetsförmedlingen har mycket dåliga erfarenheter av att erbjuda tjänster som etableringslotsar på detta sätt. Regeringen hade möjlighet men förändrade inte besparingarna på Arbetsförmedlingens i vårändringsbudgeten.

Konsekvenserna av detta är nu att var tredje anställd på arbetsförmedlingen ska bort, att 132 lokalkontor läggs ned och 106 kontor blir kvar. Det krävs en fungerande marknad för att kunna erbjuda valfrihet mellan olika leverantörer av insatser. Den marknaden finns bara i Stockholm Göteborg och Malmö. Det kommer att bli stor skillnad för människor beroende på var de bor i landet. Allt utom myndighetsutövningen skall privatiseras med LOV-lösningar. Arbetet för funktionsnedsatta åderlåts. De som särskilt kommer att drabbas av neddragningarna är långtidsarbetslösa, de med kort utbildning, språksvaga och funktionshindrade

Så, finns det några vinnare med den nya arbetsmarknadspolitiken? Inte vad Ursula eller publiken, som bestod av anställda på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården, kunde bedöma. Men det finns stora möjligheter för det civila samhället att spela en viktig roll. Alla goda krafter kommer att behövas för att inte följderna skall bli för stora för dem som är i stort behov av arbetsförmedlingens insatser. Kommunerna satsar redan i dag 5 miljarder på arbetsmarknadsåtgärder, kan den nya arbetsmarknadspolitiken innebära att de får statlig ersättning för detta? Civilsamhället i form av studieförbund och andra organisationer som finns i hela landet kan att spela en stor roll om deras stöd och utbildning för personer som står långt från arbetsmarknaden kan ges inom ramen för LOV.

Vill du höra om hur Arbetsförmedlingens GD, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl och Liberalernas Gulan Avci ser på saken kan du lyssna på Samhällsvetarpodden där Urusla intervjuat dem om just den nya arbetsmarknadspolitiken.

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top