Remisseminarium om Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande

Svensk socialpolitisk förening (SSF) anordnade onsdagen den 8 november ett välbesökt remisseminarium med anledning av Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa” (SOU 2017:47).

Seminariet, under ledning av SSFs ordförande Lotta Persson, inleddes med att ordförande för Kommissionen för jämlik hälsa, professor Olle Lundberg, presenterade kommissionens arbete. En av slutsatserna i betänkandet är att ojämlikheten i hälsa inte enbart kan lösas genom insatser för bättre levnadsvanor eller i hälso- och sjukvården. Det handlar ytterst om välfärd och levnadsvillkor. För att uppnå en mer jämlik hälsa måste således skillnader i människors uppväxtvillkor, utbildningschanser, boendemiljö, arbetsmiljö och inkomster minska. Professor Lundberg underströk att arbetet måste vara uthålligt, innebära tidiga insatser och utgå från en helhetssyn.

Efter presentationen lämnade en panel bestående av Filippa Myrbäck, handläggare vid sektionen för hälsa och jämställdhet SKL, Josefine Larsson, generalsekreterare Rädda barnens ungdomsförbund, Ulrika Lorentzi, utredare LO, och Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige, sina kommentarer. Samtliga i panelen underströk vikten av jämlikhet och ansåg att kommissionens arbete var efterlängtat och viktigt. Några kritiska kommentarer som nämndes var bl.a. att kommissionen inte hade uttalat sig om den ökande marknadsstyrningen i välfärden och dess konsekvenser för jämlik hälsa samt att områden som äldreomsorg och funktionshinder inte var tillräckligt utredda.

Bilderna från presentationen finns att ladda ner ovan.

Styrelsen för Svensk socialpolitisk förening vill tacka medverkande och alla som kom till seminariet.

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top