Seminarium: Att förstå socialt arbete

Att förstå socialt arbete – Ett seminarium om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör.

Lördag 8 november kl. 09.00-16.00, ABF-huset, Stockholm

Bengt Börjeson (1932-2012) inledde sin bana inom det sociala området som 19-årig praktikant på Barnbyn Skå, en pionjärverksamhet för s.k. problembarn som startats efter kriget av den legendariska Gustav Jonsson. Året var 1951.
Bengts långa bana inom det sociala arbetet kom för alltid att präglas av denna tidiga erfarenhet av antiauktoritär uppfostran, djup människokännedom och politisk radikalism.

Som forskare gjorde han banbrytande insatser inom kriminologi, psykologi och pedagogik. Han var en ständigt ifrågasättande debattör på det samhällspolitiska området. Genom sin genomarbetade och humana människosyn kom han att spela en avgörande roll för det sociala arbetets utveckling, både inom akademin och på fältet.

Det aktuella seminariet behandlar några av Bengt Börjesons nyckelområden och syftar till att fortsätta den utveckling av socialt arbete som han var med om att initiera och inspirera. Med hjälp av ett inträde på 100:- (50:- för studerande) vill vi skapa en grundplåt till ett årligt pris för progressiva insatser på det sociala området till hans minne.

Välkommen och inledning:
Kerstin Vinterhed, docent i socialt arbete

Att förstå socialt arbete
Anders Bergmark, professor i socialt arbete

Kriminologin igår, idag och i morgon
Magnus Hörnqvist, docent i kriminologi

Är fattigvårdstänkandet tillbaka i socialtjänsten? Om fattiga människors brist på rättigheter
Cecilia Modig, socionom och tidigare chef för Rädda
Barnens centrum för barn och ungdomar i kris tillsammans med Pia Redlund, socionom och verksamhetsansvarig för Sociala Missionens socialjuridiska rådgivning

Bengt Börjeson som handledare och förledare
Lars Oscarsson, professor i socialt arbete

Barnbyn Skå i backspegeln: Ett samtal mellan Britt Jonsson och Kerstin Vinterhed
Britt Jonsson, fil dr i socialt arbete tillsammans med Kerstin Vinterhed, docent i socialt arbete

Om forskningens betydelse för det sociala arbetet – nu och då
Martin Börjeson, docent i socialt arbete, ordförande i FORSA

Moderator: Carl Tham

• Lördag 8 november kl. 09.00-16.00 (paus för lunch mellan 12.00-13.00),
ABF-huset, Sveavägen 41 • Entré: 100 kr (50 kr för studerande).

• Arrangör: Arbetsgruppen för seminariet, i samarbete med ABF Stockholm.

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top