Seminarium om sekretess 9 februari

Är sekretessen mellan socialtjänst och polis – ett problem eller en förutsättning?

Regeringen och Sverigedemokraterna vill att sekretesslagstiftningen ska förändras. Huvudregeln ska vara att all information ska delas med brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa brott. Det pågår dessutom en utredning om förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter, som den tidigare regeringen tillsatte. Samtidigt visar en utredning från BRÅ att polis och socialtjänst snarare behöver mer vägledning om hur de ska tillämpa nuvarande lagstiftning, än en ny utformning av den.


För att diskutera behoven av en förändrad sekretesslag bjuder Svensk socialpolitisk förening in till ett digitalt seminarium den 9 februari kl 12-13. Seminariet inleds med att utredare från BRÅ föredrar rapporten Informationsdelning mellan socialtjänst och polis, i brottsförebyggande arbete med barn och unga.
Efter det berättar Henrik Olsson, sektionschef inom Malmö stad och Glen Sjögren, kommunpolis i Malmö om hur de hanterar nuvarande sekretesslagstiftning.
Fler medverkande kan tillkomma. Anmäl dig här

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg

Scroll to Top