Vad innebär samsjuklighetsutredningen?

Den 17 mars kl 16-18 bjuder Svensk socialpolitisk förening in till remisseminarium om Samsjuklighetsutredningens delbetänkande Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade
insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

Vården och stödet till personer med skadligt bruk eller beroende står inför omvälvande förändringar. Samsjuklighetsutredningen föreslår en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende.

Inledningsvis presenterar utredaren Anders Printz utredningens förslag. Därefter kommer förslagen diskuteras av en panel bestående av representanter från Sveriges Kommuner och Regioner, Region Stockholm, Riksförbundet Attention och ytterligare en brukarorganisation.
Moderator: Fredrik Hjulström, styrelseledamot Svensk Socialpolitisk förening och förordnad expert i Samsjuklighetsutredningen.

Anmäl dig här
Seminariet är kostnadsfritt. Varmt välkommen!

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top