kallelse till Årsmöte 2021 – Nytt datum

Årsmötet flyttas fram till 16 juni kl 12. De medlemmar som vill delta anmäler sig på info@socialpolitik.se

Är du intresserad av sitta i föreningens styrelse och vara med och ordna olika seminarier? Hör av dig till valberedningen på mariaostbergsvanelind@gmail.com och Kristina.martensson@gmail.com

Ur stadgan:

”Föreningen håller årsmöte under tiden 1 april – 31 maj på dag som styrelsen bestämmer.”

”Till årsmötet och till annat föreningsmöte ska medlemmar kallas senast fyra veckor före mötet.”

”Föreningsmötet består av de medlemmar som har betalat den fastställda medlemsavgiften till föreningen.”

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet
 10. Val av ordförande
 11. Val av övriga styrelseledamöter
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 15. Mötet avslutas

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg

Scroll to Top