Vem ska få årets hederspris?

Heidi Fried, Thomas Hammarberg, nätverket #vistårinteut är några av dem som fått Svensk socialpolitisk förenings hederspris under de senaste åren. Nu behöver styrelsen få in dina förslag på vem som gjort en socialpolitisk insats!

Kriteriet för priset är följande:

“Den som kan komma ifråga för priset ska ha gjort en betydelsefull socialpolitisk insats. Denna kan självklart både vara av engångskaraktär, ha tillägnats en särskild uppgift eller bestått i en längre tids engagemang inom socialpolitiken. Man kan göra socialpolitiska insatser på många olika sätt – absolut inte endast såsom politiker i beslutande församlingar. Man kan till exempel vara forskare, fackföreningsaktivist, administratör, journalist, aktiv i brukar- eller anhörigorganisationer eller bara en vanlig person med ett socialpolitiskt engagemang.”

Svensk socialpolitisk förening anser att det är angeläget att uppmärksamma viktiga insatser inom socialpolitiken för att kunna föra utvecklingen inom socialpolitiken framåt. Frågorna behöver debatteras, synas och uppmärksammas. Många människor är aktiva inom området och socialpolitiken angår de allra flesta av oss. Det är därför väsentligt att lyfta förtjänstfulla insatser.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg

Scroll to Top