Välbesökt remisseminarium om ny socialtjänstlag

Föreningens remisseminarium om förslaget till ny socialtjänstlag lockade många intresserade deltagare.

Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR som också arbetat som sekreterare i utredningen inledde med att gå igenom utredningens förslag. Därefter följde kommentarer utifrån olika perspektiv. Docent Martin Börjeson beskrev det som en utredning som smitit från sitt uppdrag att se över lagens uppdrag och ansvar. Pia Redlund, socionom och ordförande för SER – Social och Ekonomisk Rättighetsrådgivning lyfte glappet mellan den i närmast oförändrade portalparagrafen och kommunernas ekonomiska förutsättningar. Efter det föredrog Christina Söderberg, utredare på BRÅ och doktorand i socialt arbete utrednings förslag som berör barn och unga. Slutligen kommenterade Svensk socialpolitisk förenings styrelseledamot Gun-Britt Trydegård, fil dr i socialt arbete förslagen som berör äldre och funktionsnedsatta. Seminariet modererades av Yvonne Ahlström som också är ledamot i föreningens styrelse. Hon fångade också upp flera av de frågor som deltagarna ställde i chatten. Här kan du ta del av de bilder som föreläsarna visade.

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top