Remisseminarium om Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag

Vill du förbereda dig inför remisskrivning eller bara sätta dig in i vad förslaget till ny socialtjänstlag innebär – delta på föreningens remisseminarium den 1 december kl 15-17!

Socialtjänstlagen har nu funnits i snart 40 år och under åren har den förändrats
ett flertal gånger. Många har påtalat behovet av en ny moderniserad och enhetlig
socialtjänstlag som dessutom vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet och främjar
ett mer förebyggande perspektiv. Samtidigt finns också kritik kring att det inte handlar
om behovet att reformera lagstiftningen utan att det istället handlar om möjligheterna
och förutsättningarna att tillämpa lagen.

En utredning har arbetat med att se över den nuvarande socialtjänstlagen och
har lämnat sitt slutbetänkande, som nu är ute på remiss till 1 februari 2021. Därför
arrangerar Svensk socialpolitisk förening ett seminarium, som särskilt riktar sig till
remissinstanserna, även om andra intresserade också är välkomna.

Program:
Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR, expert och sekreterare i
utredningen, presenterar huvuddragen i betänkandet. Betänkandet ventileras sedan från
olika perspektiv av en panel, bestående av:
Docent Martin Börjesson, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Socionom Pia Redlund, universitetslärare, ordförande i SER – Social och Ekonomisk Rättighetsrådgivning
Fil. lic. Christina Söderberg, projektledare BRÅ med många års erfarenhet från
socialtjänstens arbete med barn och unga
Fil. dr Gun-Britt Trydegård, Svensk socialpolitisk förening.
Seminariet avslutas med möjlighet till frågor från åhörarna via chatt.

Anmäl dig här

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg

Scroll to Top