Bostad först eller aldrig – årets digitala studiedag 3 november

Social housing, social dumping, bostad först, försökslägenheter, tak-över-huvud-garanti, härbärge,
skyddsboende, särskilt boende, nödboende…

Allt detta är bostadssituationer som är långt ifrån heminredningstidningarnas reportage
och långt ifrån TVs program om drömhuset. Hur får man en bostad, om man inte har resurser att köpa in sig på bostadsmarknaden?
Hur påverkas barn av osäkra bostadsförhållanden? Och hur får man ett tryggt boende
om krafterna och hälsan sviktar på äldre da’r?
Ett hem är grunden för trygghet, gemenskap och frihet men ger också möjlighet att
komma tillrätta med sociala problem, möjlighet att upprätthålla ett arbete och leva
ett självständigt liv. Hemmet har blivit särskilt centralt under vårens och sommarens
pandemi. Många har jobbat hemifrån, och gymnasie- och högskolestudenter har fått
sköta studierna i hemmet. De äldre i socialtjänstens särskilda boenden har varit särskilt
hårt drabbade av viruset, liksom de som är trångbodda i utsatta bostadsområden.
Sverige har stora problem på bostadspolitikens område, även när det inte är
pandemitider.


Svensk socialpolitisk förening, SSF, har valt att ägna årets studiedag – i år i digital form –
åt bostadsfrågan ur olika perspektiv. Dagen sänds från ABF-huset tisdagen den 3 november kl 12:30-15:30.

Medverkar gör Elisabeth Dahlin Barnombudsmannen, Marta Szebehely professor i socialt arbete, Emma Hult (mp) ordförande för civilutskottet, Micael Nilsson expert på Boverket och Ninja Larsson chef för Bostad först Stockholms stad.

Anmäl dig här

Mer information och program hittar du i inbjudan

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg

Scroll to Top