Frukostseminarium vem vinner på den nya arbetsmarknadspolitiken?

Svensk socialpolitisk förening och Akademikerförbundet SSR bjuder in till frukostseminarium tisdagen den 28 maj kl 8:30-10:00 med
Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, ledamot i Arbetsförmedlingens partsråd och referensperson i Arbetsmarknadsutredningen.

Arbetsförmedlingen står inför en kraschlandning där hälften av alla kontor ska stängas, personalen inom arbetsmarknadsinriktad rehabilitering halveras, tusentals människor har redan sagt upp sig och in dagarna sades närmare 2000 anställda upp.

Vad blir konsekvenserna av Arbetsförmedlingens nya organisation för de arbetssökande som har svårt att få ett arbete? Finns det fristående aktörer som kan erbjuda sina tjänster över hela landet? Hur kommer stödet till funktionsnedsatta förändras? Vad innebär förändringen för kommunernas socialtjänst och arbetsmarknadsenheter? Det är några av de frågor som vi kommer att beröra.

Anmäl dig här

Seminariet hålls på Akademikerförbundet SSR:s konferenslokal på Mariedalsvägen 4. Frukost serveras från klockan 8:00

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg

Scroll to Top