Framtidens socialtjänst – förnyade krav och möjligheter?

Översynen av socialtjänstlagen; har nu nått halvtid. Den nya socialtjänstlagen kommer att få en långsiktig stor påverkan på socialtjänsten.

Utredningens ambition har varit att vidga socialtjänstens uppdrag mot deltagande i samhällsplanering, utveckla förebyggande och tidiga insatser. Men också stärka medborgarnas egenmakt, genom lättillgänglig socialtjänst som möjliggör insatser utan formella beslut. Mycket bra arbete görs i denna riktning, samtidigt har socialtjänsten alltid tvingats prioritera akutstyrt individarbete som i stor utsträckning trängt undan det förebyggande perspektivet. Vad talar för att socialtjänstens arbete kan förändras?

Varmt välkomna till årets studiedag!

Torsdag 16 maj 2018 klockan 09.30 – 16.45 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Deltagaravgift Kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe på förmiddagen och eftermiddagen, lunch på egen hand.

Anmäl dig på bit.ly/16maj2019

Vi debiterar 500:- om du inte kommer trots att du anmält dig.

För mer information:lotta.si.persson@telia.com

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg