Fullsatt seminarium om översynen av socialtjänstlagen

Camilla Sköld, tidigare ordförande i Svensk Socialpolitisk förening, numera utredningssekreterare i utredningen, berättade dels om arbetet med översynen, hur det är upplagt och dels om det betänkande som nu har kommit om det förebyggande sociala arbetet: SOU 2018:32 ”Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst”. Det finns bred politisk enighet om att man behöver ha en bra förebyggande verksamhet. Hur det sen ser ut när den börjar ta form är däremot mer ovisst. Camilla talade om socialtjänstens välfärdsuppdrag och om förebyggande arbete på samhälls-, grupp- och individnivå. Ambitionen är att fokusera på förebyggande insatser så att de individuella insatserna inte kommer att behövas i lika stor utsträckning som nu. I dag ligger det mesta fokuset på ärendehanteringen.

I utredningen har ett antal forskare skrivit olika kapitlet i olika delfrågor. Kunskapsfrågan är central och man tar också upp frågan om att lekmän överprövar professionens förslag, genom att politiker fattar beslut i de enskilda ärendena.

Utredningen har begärt att få mer tid till utredningen. Att lämna in ett förslag till 1 december i år är orealistiskt om man skall klara hela utredningsuppdraget.

Se hela Camillas presentation och de frågor som följde från en aktiv publik.

Översynen av socialtjänstlagen är en fråga som Svensk Socialpolitisk Förening kommer att följa under sitt verksamhetsår.

Länk till websädningen: https://www.youtube.com/watch?v=64rGR2ls1io&feature=youtu.be

Länk till utredningen: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/04/sou-201832/

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top