Välkommen till remisseminarium!

Kommissionen för jämlik hälsa har lagt sitt slutbetänkande ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa” – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47) som nu är ute på remiss.

Onsdag 8 november klockan 17.00 i Per Albinrummet, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm bjuder Svensk socialpolitisk förening och ABF Stockholm in till remissseminarium.

Olle Lundberg, ordförande för kommissionen, presenterar huvuddragen i betänkandet. Därefter kommenteras betänkandet av en panel med bland annat Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige och Ulrika Lorentzi, utredare. Seminariet avslutas med tid för åhörarnas frågor.

Remissinstanser och andra intresserade är välkomna!

Ingen föranmälan krävs. Kaffe och fralla finns för de 25 första deltagarna.

Varmt välkomna!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg