Remisseminarium Barnrättighetsutredningen

Barnrättighetsutredningen lämnade i mars 2016 sitt betänkande ”Barnkonventionen blir svensk lag”, SOU 2016:19 Utredningens förslag är nu ute på remiss.

Remissinstanser och andra intresserade får nu möjlighet att lyssna på, ställa frågor och diskutera förslagen med Ewa Gustavsson, docent i offentlig rätt, som varit sekreterare i utredningen.

Utredningens förslag kommenteras av en panel;
Anna Kaldal, docent, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Johanna Schiratzki, professor, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal högskola
Karin Blomgren, expert barn och våld, Rädda Barnen
Gabriella Olofsson, statsvetare med barnrättsperspektiv

Måndag 12 september 2016 kl. 17.00 – 19.00
ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm

Ingen föranmälan behövs.

Välkomna!
Styrelsen för Svensk socialpolitisk förening

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg