ÖVERSYN AV SOCIALTJÄNSTLAGEN – hot och möjligheter

ÅRETS STUDIEDAG
Onsdagen den 20 maj 2015
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Socialtjänstlagen har drygt 30 år nacken och en översyn kommer allt närmare.

Lagen kom som en motreaktion mot ett moraliserande och omhändertagande synsätt. Respekten för den enskilde och frigörande av människors egna resurser betonades. Liksom att sociala problem inte bara berodde på individen utan också handlade om politik.

_Vad blev det av alla goda intentioner? Och vilka värderingar och synsätt är de rådande i nuläget? Vad kan vinnas och vad kan förlorat i en parlamentarisk utredning?_

Kom och lyssna bland annat till forskare, brukar- och professionsföreträdare!

VÄLKOMNA!

Läs mer om programmet i bifogad fil ovan.

Länk till anmälan http://bit.ly/1GEHoMR

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg