Ny bok: Fosterbarn i tid och rum

Av Johanna Sköld, Ingrid Söderlind och Ann-Sofi Bergman

Den vanligaste lösningen för barn som inte kunnat eller ansetts kunna bo hos sina biologiska föräldrar har länge varit att placera dem i fosterhem. Detta gäller både Sverige och andra länder. På senare år har fosterbarnsvård fått stor uppmärksamhet genom Vanvårdsutredningen och diskussioner om barn som far illa.

Boken ger en bred översikt över drygt hundra års fosterbarnsvård i Sverige med fokus på hur fosterbarnsvården organiserats och relationen mellan nationell lagstiftning och lokal praktik. Boken behandlar begreppet fosterbarn, lagstiftning, antalet fosterbarn och fosterbarnens geografiska spridning. Den tar upp privat fosterbarnsvård, ger exempel på orter som tagit emot många fosterbarn och hur tillsyn och kontroll organiserats. Boken visar på såväl kontinuitet som förändringar i fosterbarnsvården och lyfter fram samhällsförändringar som på olika sätt påverkat fosterbarnsvården.

Johanna Sköld är fil dr i ekonomisk historia och biträdande universitetslektor vid Tema Barn, Linköpings universitet.

Ingrid Söderlind är docent i Tema Barn och universitetslektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Ann-Sofie Bergman är fil dr. i socialt arbete och universitetslektor vid Linnéuniversitetet.

Läs mer och beställ [här](http://www.carlssonbokforlag.se/archives/8388)

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg