Ny huvudsekreterare i PSFU

Ingemar Eriksson tillträdde som huvudsekreterare i Parlamentariska socialförsäkringsutredningen den 26 augusti 2013.

Ingemar har närmast varit särskild utredare i Pensionsåldersutredningen och dessförinnan arbetat i regeringens översyn av sjukförsäkringen.
Ingemar Eriksson är departementsråd vid Finansdepartementets ekonomiska avdelning och var senast biträdande avdelningschef. Ingemar Eriksson har tidigare varit minister för ekonomiska frågor vid ambassaden i Washington D.C och den svenska delegationen vid OECD. Dessförinnan var Eriksson i många år chef för Finansdepartementets fördelningsanalysenhet och ledamot i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO.

Före Finansdepartementet arbetade han 15 år på Socialdepartementet och Riksförsäkringsverket främst med socialförsäkringsfrågor.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg