Rapporten har kommit!

Malmökommissionens rapport har kommit och går att ladda ner [här](http://www.malmo.se/download/18.31ab534713cd4aa921337d8/malm%C3%B6kommissionen_slutrapport_digital_130225.pdf)

Ett exempel bland åtgärdsförslagen handlar om målsättningen att halvera barnfattigdomen fram till år 2020 för att på sikt eliminera den helt. Då rekommenderas följande åtgärder:

• Ta fram och implementera en kommunal handlingsplan för att minska barnfattigdomen,
• inrätta ett kommunalt familjestöd
• öka tillgången till datorer och internet i hemmet hos barnfamiljer i Malmö
• höj det kommunala försörjningsstödet och inför tillägg för barns fritids- och kulturaktiviteter för barnhushåll med långvarigt försörjningsstöd
• ge alla barn i Malmö tillgång till gratis kollektivtrafik inom staden.

Det är bara en rubrik i en rapport på 165 sidor. Viktig läsning!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg