Håll ögonen öppna 1 mars!

1 mars kommer Malmökommissionen med sin slutrapport!
Malmökommissionen som också heter: “Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö” är det mest ambitiösa socialpolitiska projekt med djup kunskapsförankring som gjorts i Sverige på många år.

Det är Malmö stad som initierat det stora forskningsprojektet, som är mycket mer än det. Det presenteras för uppdragsgivaren och allmänheten i Malmö 1 mars.

Kommissionens rapporter och slutsatser förtjänar nationell spridning.

Malmö går före inom den proaktiva och aktiva socialpolitiken! Följ med!

Läs mer [här](http://www.malmo.se/kommission)

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg