Årets första SocialPolitik ute 8 mars

LEDARE Maria Wallin: Du är inte ensam! Onådiga luntan överlämnad till Socialförsäkringsutredningen.

Kvinnofrid för kvinnor med funktionsnedsättning? Projektet Dubbelt utsatt får ingen fortsättning. Vem ska lyssna nu? Vem tar ansvar?

Qjouren för kvinnor i missbruk som utsatts för våld kan drivas vidare – ännu ett år.

Flickor som utsatts för sexuella övergrepp får en egen häst att sköta. En häst att lära sig att bli människa av.

Fattiga barn finns även i Sverige, men bilden av hunger och trasiga skor skymmer sikten.

Paraguay överger institutioner till förmån för familjehem för omhändertagna barn.

Vem är brukare? Kan en brukare företräda andra än sig själv? Är ”brukare” ens ett bra begrepp?

Prisade danskompaniet Spinn – ju större olikheter desto bättre!

Läs mer och prenumerera, om du inte redan gör det, [här:](http://www.socialpolitik.com)

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg