Studiedagen: sista dag för anmälan 27 april!!!

OBS!!! Sista anmälningdag är tisdag 27 april!!!

Svensk socialpolitisk förening inbjuder till studiedag

Det läcker ur välfärden

Onsdagen den 5 maj 2010, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Bakgrund

I början av 90-talet såg politikerna hur det dåvarande pensionssystemet behövde göras om. Det som skulle kunnat bli en långbänk med stora strider blev istället en partiöverskridande uppgörelse om ett system med motståndskraft mot såväl konjunkturella som demografiska svängningar. Politikerna tog höjd och klarade utmaningen på ett sätt som gett internationellt intresse.

Idag ser vi att många övriga delar av socialförsäkringssystemet har stora problem. Det läcker i välfärdssystemet men frågan finns inte på den politiska dagordningen.

En halv miljon människor har lämnat a-kassan och det låga taket gör att allt fler skaffar sig trygghet på egen hand genom kompletterande försäkringar. Allt färre känner trygghet i sjukförsäkringen och stora grupper kommer genom bortre parenteser att lämna den. Samtidigt rapporterar kommunerna om dramatiskt ökande kostnader för försörjningsstöd.
Behöver vi ett trygghetssystem som inte är offentlig verksamhet och som är obligatoriskt? Om ja, är utmaningen att skapa socialförsäkringar som är ekonomiskt hållbara och trovärdiga.
Kan vi lära av historien? Kan vi återigen gå före, som i pensionsfrågan? Vad bör vi kräva av en stor parlamentarisk socialförsäkringsutredning?
Studiedagen vänder sig till alla som har ett intresse av att öka sina kunskaper inom det socialpolitiska fältet. Vi vänder oss till alla som på skilda sätt arbetar inom området såsom:

• Politiker och forskare
• Fackförbund och a-kassor
• Försäkringsbolag
• Kommuner och landsting
• Försäkringskassan och andra statliga myndigheter
• Brukarorganisationer och andra organisationer med engagemang inom fältet.

Under dagen kommer 2010 års Socialpolitiska hederspris att delas ut.

Hjärtligt välkomna!

Program

Läs i bifogad pdf.

Praktiskt

Tid och plats: Onsdag 5 maj 2010 kl 09.30 – 16.30
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Deltagaravgift: 700 kr inklusive kaffe och lättare lunch.
Medlemmar i Svensk Socialpolitisk förening betalar 500 kr.

Medlemskap: Vill Du bli medlem i Svensk Socialpolitisk förening kan Du i
samband med deltagaravgiften betala medlemsavgiften på
150kr (totalt 650 kr).

Anmälan: Anmälan kan ske på tre olika sätt:

• Gå in på hemsidan socialpolitik.se och registrera dig. Uppge namn, organisation, e-postadress och telefonnummer. Faktura skickas till den e-postadress du uppger.

• Betala in deltagaravgiften på pg 445 91 46-9 eller bg 5347-2379,uppge namn, organisation, e-postadress och telefonnummer.

• maila till info@socialpolitik.se Uppge namn, organisation, e-postadress och telefonnummer. Digital faktura skickas till den e-postadress du uppger.

Upplysningar: Besök gärna socialpolitik.se, e-posta till info@socialpolitik.se
eller ring Ursula Berge på 08 – 617 44 53

I samverkan med:
ABF
Akademikerförbundet SSR
SKTF
Institutet för Framtidsstudier
Centre for Health Equity Studies – CHESS – Stockholms universitet
HSO
YSS
Med stöd av:
CSA – Centralförbundet för socialt arbete

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg