Årets första nummer av Socialpolitik ute nu

Tema: Olika lika

Pedofilernas paradis

Västerländska män tar för sig av kvinnor
och barn i främmande land.
Men det är ju skillnad när man är på
semester. Eller?

Ojämlika sjukvillkor

Kvinnors sjukdomar misstros. De drabbas
hårdare av sjukskrivningsreglerna.

Änkesyner

Att uppleva en avliden makes närvaro.
Det är inte galenskap. Utan bra.

Mat först

Hans Swärd: Mota undan moralen ur det
sociala arbetet. Först mat. Och bostad.

Utöka Lex Sarah

DEBATT: Att tro att enskilda socialarbetare
ska slå larm om misshälligheter
är både naivt och cyniskt.

Olika mödravård

Mödradödligheten minskar inte i världen.
Trots FN:s millenniemål. Trots kunskap.
Fördomar och förtryck fortsätter styra.

Äntligen ett liv

Efter 20 år av olika vård och behandlingsinsatser.
Till slut blev det rätt.

Ett samhälle med tillit

På ytan lika. Inunder vitt skilda. I Berkley
skäller vakthundar. Så inte i Wellington.

Krig på teatern

Krig som utkomst. Som konsekvens av
makt. På grund av pengar. Ofta svarta.
På Teater Uno och Orionteatern.

Läs mer på www.socialpolitik.com

OBS! Du vet väl att du som medlem i Svensk socialpolitisk förening får en årsprenumeration på tidningen socialpolitik?

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg