Nytt nummer av Socialpolitik ute nu

Tema:
Gammal och ung
Nummer 3/09

Slutstationen

Äldreomsorgen kräver politiker som törs
prioritera. Annars lämnas både personal
och gamla åt sitt öde. I väntan – på slutet.

Fast bostad först

Socialtjänsten som mellanhand konserverar
hemlösa i utanförskap. Bara riktiga
kontrakt råder bot på hemlösheten.

Ring hjälplinjen!

Så länge det nu går. Hjälplinjen står inför
akut hot om nedläggning. Nya fi nansiärer
saknas.

Säkerhet främst

Ytterö rättspsykiatri ska läggas ner.
Trots goda resultat med få återfall.
Säkerhet går före vårdinnehåll.

Ännu en utredning

Med samma gamla förslag. När frågan
är: Hur löser vi glappet mellan goda intentioner
och den sociala barnavården?

Sexturism i Marocko

Äldre kvinnor från väst skaffar sig väsentligt
yngre män i Marocko.

Med anorexi som ideal

Själsfränder på nätet tycker halvsvälta
kroppar är det vackraste som fi nns.

Läxhjälp gör skillnad

Studenter från Chalmers jobbar ideellt.
Blir förebilder i förort, som visar att man
kan lyckas.

Frivilliga krafter

Pensionerad och aktiv. Kan helt enkelt
inte låta bli. – Är det detta som väntar oss
alla? Hjälpa eller bli hjälpta?

Läs mer på www.socialpolitik.com

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg