Arbetslinjen – till varje pris? På DVD

Om du skulle vilja se studiedagen 2008 i efterhand kan du maila på info@socialpolitik.se och be att få rekvirera SVT24-sändningen av seminariet. Du får DVDn till självkostnadspris. Uppge då hur många exemplar du vill ha, vad du heter och din fullständiga adress så skickar vi DVDn tillsammans med inbetalningskort. Vi hoppas snart kunna erbjuda den för nedladdning här på hemsidan.

Onsdag den 14 maj 2008, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Arbetslinjen – till varje pris?

Bakgrund

Många personer, som är föremål för socialpolitiska insatser på grund av arbetslöshet, sjukdom eller funktionshinder, upplever tillvaron som mycket otrygg. De ekonomiska ersättningarna skärs ner med vad det innebär av inskränkningar av den personliga välfärden. Frågan är om de som får socialförsäkringsstöd har för låg motivation till att arbeta eller om det helt enkelt inte finns jobb åt dem? Är incitamenten för arbetsgivarna att anställa personer med särskilda behov och förutsättningar tillräckliga? Vad innebär egentligen den så kallade arbetslinjen som idé och hur kan den gestaltas i skilda socialpolitiska insatser? Det är framförallt om detta som årets studiedag handlar.

Frågorna är många och svaren få. De ges i möten mellan arbetsmarknadens parter, där olika synsätt bryts mot varandra. Men de formuleras också i den socialpolitiska praktiken såsom den upplevs av den sjuke, arbetslöse eller funktionshindrade i kommunikationen med en handläggare. Det finns många kopplingar – låt vara inte alltid lätta att identifiera – mellan dessa möten och de portalprinciper som uttrycks i vår välfärdspolitik.

Studiedagen vänder sig till alla som har ett intresse av att öka sina kunskaper inom det socialpolitiska fältet. Vi vänder oss till alla dem som på skilda sätt arbetar inom området såsom:

• Fackförbunden och dess lokala avdelningar
• Näringslivet, dess organisationer och enskilda företag
• Kommuner
• Landsting
• Arbetsförmedlingen (med alla lokala arbetsförmedlingskontor)
• Försäkringskassan (med alla lokala kontor)
• Organisationer och andra statliga myndigheter
Vi riktar oss självklart också till alla dem som är engagerade i brukarorganisationer, liksom
politiker, forskare och andra med engagemang inom det socialpolitiska fältet.

Hjärtligt välkomna!

Program

Moderator: Bengt Westerberg, fd socialminsiter
09.30 Kaffe och registrering
10.00 Dagens tema gäller oss alla – en inledning
Stig Larsson, professor, ordförande Svensk Socialpolitisk förening
10.20 Arbetslinjen som rättviseprojekt
Lena Eriksson, fil dr, Historiska institutionen, Stockholms universitet
10.40 Arbetslinjen och utstötningen
Joakim Palme, professor, Institutet för framtidsstudier, Stockholms universitet
11.00 Vilken roll spelar ekonomiska incitament för arbetslinjen?
Laura Hartman, fil dr, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
11.20 Bensträckare
11.40 Arbetslinjen som rättviseprojekt
Irene Wennemo, fil dr, näringspolitisk chef, LO
12.00 Arbetslinjen och företagarna – en symbios med förhinder
Gitte Leger, VD, Bransch- och arbetsgivarförbundet Plåtslagarna
12.20 …och så de som inte ingår…
Alec Carlberg, ordförande, klientrörelsens paraplyorganisation Rainbow Sweden
12.40 Forskarkommentarer
12.55 Utdelning av 2008 års Socialpolitiska hederspris
13.00 Lunch
14.00 Socialförsäkring – inget hinder för arbete
Cristina Husmark Pehrsson, socialförsäkringsminister
14.30 Socialdemokratin och arbetslinjen – en förlorad allians?
Luciano Astudillo, ordförande, socialdemokraternas rådslagsgrupp om jobb
15.00 Forskarkommentarer
15.20 Politikerna svarar
15.40 Avslutning

I samverkan med:

ABF
Akademikerförbundet SSR
SKTF
HAREC, Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning, Lunds universitet
CHESS, Centre for Health Equity Studies, Stockholms universitet
Med stöd av:
Centralförbundet för socialt arbete

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg