Verksamhetsplan för föreningen

Här kan du läsa föreningens verksamhetsplan för kommande år, samt gamla för tidigare år.

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se