Styrelsen

Ordförande

Camilla Sköld
Socialpolitisk chef
Akademikerförbundet SSR
camilla.skold@akademssr.se

Vice ordförande

Lotta Persson
Fd socialchef, Botkyrka kommun
070-6262068
lotta.si.persson@telia.com

Kassör

Maria von Bredow
Konsult i barns rättigheter samt
Jobbcoach på Peritos Ungdomsrekrytering
mvonbredow@gmail.com

Ledamöter

Mikael Klein
Intressepolitisk chef
HSO
070-4807166
mikael.klein@hso.se

Josefine Johansson
Professionsstrateg
Akademikerförbundet SSR
070-8274422
josefine.johansson@akademssr.se

Torbjörn Dalin
Utredare
Kommunal
torbjorn.dalin@kommunal.se

Anna Werkelin Ahlin
Utredare
PRO
070-742 61 84
Anna.Werkelin-Ahlin@pro.se

Gun-Britt Trydegård
Fil Dr i socialt arbete
070-6086937
gun-britt.trydegard@ownit.nu

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se