Styrelsen

Ordförande

Lotta Persson
Fd socialchef, Botkyrka kommun
070-6262068
lotta.si.persson@telia.com

Kassör

Maria von Bredow
Konsult i barns rättigheter samt
Jobbcoach på Peritos Ungdomsrekrytering
mvonbredow@gmail.com

Ledamöter

Josefine Johansson
Professionsstrateg
Akademikerförbundet SSR
070-8274422
josefine.johansson@akademssr.se

Torbjörn Dalin
Utredare
Kommunal
torbjorn.dalin@kommunal.se

Anna Werkelin Ahlin
Sakkunnig
PRO
Anna.Werkelin-Ahlin@pro.se

Gun-Britt Trydegård
Fil Dr i socialt arbete
gun-britt.trydegard@ownit.nu

Yvonne Ahlström
Socialpolitisk strateg
Akademikerförbundet SSR
Yvonne.ahlstrom@akademssr.se

Petra Larsson
Påverkansarbete och intressepolitik
Personskadeförbundet RTP
petra.larsson@rtp.se

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se