Studiedagar

Här ser du en lista i omvänd kronologisk ordning på de senaste årens studiedagar. Vill du ladda ner programmet går det också bra.

2014: "De som jobbpolitiken lämnade kvar"
2013: "Gatan som hem och försörjning"
2012: "Barn och unga i välfärdens trygga famn?"
2011: "Vem älskar pensionssystemet?"
2010: "Det läcker ur välfärden"
2008: "Arbetslinjen - till varje pris?"
2006: "Kan "svensk" socialpolitik bedrivas i Sverige?"
2005: "Socialpolitik för sysselsättning idag och imorgon - en ödesfråga för alla"

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se