SocialPolitik nr 3 2016

Tema Folkets hälsa

Vi blir allt friskare samtidigt som de socioekonomiska hälsoklyftorna ökar. I nya numret av SocialPolitik kan du läsa om stressforskaren Töres Theorell som anser att politikerna inte lär av historien. Du får också möta Andreas vars hälsa bröts ner av mobbning på jobbet och Christina som äntligen är symtomfri efter ett helt liv med bipolär sjukdom.

Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk socialpolitisk förening.
Du som inte är medlem kan beställa tidningen på http://www.socialpolitik.com/

Fler prenumeranter behövs!

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se