Remisseminarium

Filer: 

SOU 2015:71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård, är ute på remiss.

Remissinstanser och andra intresserade får nu chansen att lyssna på, ställa frågor och diskutera förslagen med Håkan Ceder, särskild utredare, Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Katarina Alexius, docent i rättshistoria vid Stockholms universitet med flera.

ABF-huset, Palmesalen, Sveavägen 41, Stockholm
Måndag 19 oktober kl. 17:00 – 19:00

Välkomna!

Svensk socialpolitisk förening, Box 12 800, 112 96 Stockholm, info@socialpolitik.se